Follow Us on Facebook Follow Us on Twitter Add Us on Google+    00 1 541 245 4488 Chat  Livechatt
Skadedjurskontakt.se

Svenska  
Välj ditt språk
 
Leveransinformation
Stop bugs and insects electronic pest repellers  
Skadedjurskontakter - för effektiv bekämpning av skadedjur
 

Information om våra produkter

Inget gift, inga kemikalier eller kadaver!

Tre skadedjursbekämpare i en skadedjurskontakt.

Våra kontakter tar hand om ett stort antal skadedjur, och använder sig av det senaste inom elektronisk skadedjursbekämpning. I den lilla attraktiva enheten samarbetar elektromagnetisk, ultrasonisk och jonisk teknologi för att förse dig och dinfamilj med en hälsosam miljö, fri från kemikalier, föroreningar och självklart skadedjur.

Skadedjurskontakterna för inomhusbruk använder sig av ultraljuds, elektromagnetisk och negativ jonisk teknologi. Den har ett inbyggt överspänningsskydd och digital teknologi.

Nattlampan ger ifrån sig ett ljus som är betydligt mildare för ögat än det från vanliga nattlampor.

Skadedjurskontakterna använder sig av ett avancerat digitalt kretssystem för att rikta bekämpningen dit du bäst behöver den. Dess signaler tränger djupt in i väggarna där skadedjur bygger bon och förökar sig, samtidigt som den ger dig säkert skydd i de rum där du, din familj och dina husdjur vistas.

1. Ultraljuds teknologi
Vår skadedjursbekämpning använder sig av ett ultraljud som människor inte kan höra. Om du vore ett skadedjur skulle ljudet vara extremt obehagligt. Det skulle vara som att sätta örat mot en stark polissiren. Skadedjuren reagerar på ljudet på samma sätt som vi skulle reagera på en polissiren eller något annat starkt ljud, och flyr långt bort från källan för det obehagliga ljudet.

Medan människor och husdjur inte påverkas av den ultraljuds skadedjursbekämpningen, blir skadedjuren skrämda och desorienterade. De ogillar starkt det obehagliga ljud som skadedjurskontakten avger.

Teknologin för bekämpning av skadedjur med ultraljud använder en variabel pulsgenerator, så skadedjuren kan inte vänja sig vid ljudet.

Du, din familj och dina husdjur kommer att trivas med den skadedjursfria miljön som vår ultraljuds kontakter ger er. Men det är inte allt som skadedjurskontakten erbjuder - den sänder även ut joniska och elektromagnetiska impulser.

2. Elektromagnetisk teknologi
Elektromagnetisk skadedjursbekämpning är, till skillnad från traditionella bekämpningsmedel som kemikalier, gifter och gaser, helt ofarligt för människor, husdjur och elektroniska apparater.

Elektromagnetisk skadedjursbekämpning använder ledningarna i väggarna, och omvandlar hela ditt hem eller kontor till en jättelik skadedjursbekämpare. Man kan jämföra det med att ringa ett telefonsamtal. När du talar i telefonen färdas din röst genom telefonledningen med en viss frekvens. kadedjurskontakten sänder ut en ljudsignal genom ledningsnätet som irriterar skadedjurens nervsystem. Denna teknologi påverkar inte människor, husdjur eller elektronisk utrustning. Den ökar inte heller ledningarnas egna elektromagnetiska energi. Den ändrar bara frekvensen för att komma åt små skadedjur, som insekter och gnagare som har lätt för att känna av förändringar i frekvenser. Signalen sätts på och stängs av med några sekunders mellanrum för att förhindra att skadedjuren blir toleranta mot ljudet.

3. Jonisk teknologi
Insekter kommunicerar genom vibrationer. Den elektromagnetiska skadedjursbekämparen sänder ut vibrationer som kommunicerar med skadedjuren. Dessa vibrationer stör deras receptorer och får dem att känna att de befinner sig i en fientlig miljö där de inte är välkomna. Det i sin tur driver bort dem. Elektromagnetisk skadedjursbekämpning förvirrar skadedjuren och gör det svårt för dem att samla mat, föröka sig, bygga bon eller kommunicera med varandra.

Gnagare känner av att någonting har förändrats i deras omgivning. De känner obehag och undviker de områden där din skadedjurskontakt verkar. Om du har en gnagare som husdjur bör du inte använda skadedjurskontakten, för den kan göra den tokig.

Det senaste inom elektronisk skadedjursbekämpning är den joniska teknologin. Den har i flera år använts inom luftrening. De negativa joner som skadedjurskontakten sänder ut förstör skadliga luftburna föroreningar, som bakterier, kvalster och andra osynliga föroreningar.

Joner finns överallt i vår atmosfär. Negativa joner är nyttiga joner som tränger in i väggar och andra ytor och renar luften vi andas in. Negativa joner produceras naturligt av blixtar vid åskväder. De är en av anledningarna till att det doftar så friskt när det har regnat.

Skadedjur är känsliga för negativa joner. Långt innan det börjar regna kan skadedjuren känna en förändring i atmosfären och börjar söka skydd. Den joniska teknologin i skadedjurskontakten förvirrar skadedjuren och får dem att söka skydd långt utanför kontaktens räckvidd.

Den joniska teknologin arbetar på två sätt. Dels påverkar jonerna skadedjuren direkt och får dem att söka skydd någon annan stans. Dels renar de luften från lukter som djuren associerar till mat. Det får dem att leta efter mat på annat håll.

 

Good Life Pest Control Products
Goodlife
Good life pest repellers
Click to verify BBB accreditation and to see a BBB report.
Comodo EV SSL Site - Authentic & Secure
 
Good Life Pest Control Products
Credit Cards Accepted