Follow Us on Facebook Follow Us on Twitter Add Us on Google+    00 1 541 245 4488 Chat  Livechatt
Skadedjurskontakt.se

Svenska  
Välj ditt språk
 
Leveransinformation
Stop bugs and insects electronic pest repellers  
Skadedjurskontakter - för effektiv bekämpning av skadedjur
 
Jonisk teknologi

Insekter kommunicerar genom vibrationer. Den elektromagnetiska skadedjursbekämparen sänder ut vibrationer som kommunicerar med skadedjuren. Dessa vibrationer stör deras receptorer och får dem att känna att de befinner sig i en fientlig miljö där de inte är välkomna. Det i sin tur driver bort dem. Elektromagnetisk skadedjursbekämpning förvirrar skadedjuren och gör det svårt för dem att samla mat, föröka sig, bygga bon eller kommunicera med varandra.

Gnagare känner av att någonting har förändrats i deras omgivning. De känner obehag och undviker de områden där din skadedjurskontakt verkar. Om du har en gnagare som husdjur bör du inte använda skadedjurskontakten, för den kan göra den tokig.

Det senaste inom elektronisk skadedjursbekämpning är den joniska teknologin. Den har i flera år använts inom luftrening. De negativa joner som skadedjurskontakten sänder ut förstör skadliga luftburna föroreningar, som bakterier, kvalster och andra osynliga föroreningar.

Joner finns överallt i vår atmosfär. Negativa joner är nyttiga joner som tränger in i väggar och andra ytor och renar luften vi andas in. Negativa joner produceras naturligt av blixtar vid åskväder. De är en av anledningarna till att det doftar så friskt när det har regnat.

Skadedjur är känsliga för negativa joner. Långt innan det börjar regna kan skadedjuren känna en förändring i atmosfären och börjar söka skydd. Den joniska teknologin i skadedjurskontakten förvirrar skadedjuren och får dem att söka skydd långt utanför kontaktens räckvidd.

Den joniska teknologin arbetar på två sätt. Dels påverkar jonerna skadedjuren direkt och får dem att söka skydd någon annan stans. Dels renar de luften från lukter som djuren associerar till mat. Det får dem att leta efter mat på annat håll.

 

Good Life Pest Control Products
Goodlife
Good life pest repellers
Click to verify BBB accreditation and to see a BBB report.
Comodo EV SSL Site - Authentic & Secure
 
Good Life Pest Control Products
Credit Cards Accepted